Els majors agraïxen el suport a la labor social de la Diputació