La Fundació Qualitat de Vida presenta el seu projecte més estalviador