Requena soŀlicita l'ajuda de la Diputació en la gestió dels serveis de les seues pedanies