Alpuente sol·licita assessorament a la Diputació per a atallar el seu problema de despoblació