Alberic, Alpuente i La Yesa es donen a conèixer al públic en l'Oficina de Promoció Turística de València