El Pla de Formació de Càrrecs Electes de la Diputació multiplica per sis els cursos i triplica les hores