La gerència de Divalterra estableix la qualitat com a base per a millorar el servei als ajuntaments i la ciutadania