Els grups polítics i les associacions acorden el nou ús de la Plaça de Bous