Els plans generals de quaranta-cinc municipis de la província es coordinen en la Diputació