El nou Pla de Camins i Vials de la Diputació duplica la inversió anterior en Los Serranos