El pla general de Museros es redactarà amb l'ajuda de la Diputació