La Diputació finançarà amb 50.000 euros la instaŀlació d'un ascensor en l'antiga cambra agrària de Fortaleny