El Pla de Competitivitat Turística de Generalitat i Diputació injectarà 2,7 milions d'euros en mancomunitats