L’Escola de Teatre Escalante no es veurà afectada per les obres de la Sala