Isabel García: “Les Administracions tenim la responsabilitat d’impulsar polítiques que creen ocupació”