Els municipis de L'Horta Sud reben prop de dos milions d'euros del nou PPOS