El diputat d’Hisenda explica el projecte dels Pressupostos de la Diputació de Valencia per al 2017