El PPOS 2016 deixa tres milions d'euros a La Vall d'Albaida