Maria Josep Amigó assisteix a l’acte d’inauguració del Museu Joan Fuster