Més de 20 museus etnològics valencians preparen la seua adhesió a una xarxa de cooperació