Xavier Rius: «Jornades com la de hui serveixen per obrir i apropar la institució a la ciutadania»