La Diputació assisteix a més de 60 municipis en el seu inventari de béns complint el requisit d’Hisenda