Els municipis de l'Hoya de Buñol contracten a 25 aturats de llarga durada amb ajuda de la Diputació