La Diputació ofereix un itinerari formatiu per acostar les noves lleis a directius del sector públic