Los Serranos rebrà 1,3 milions d’euros del tercer IFS de la Diputació per a frenar l'èxode rural