La Diputació garanteix les labors d'un secretari-interventor al municipi més xicotet d'Espanya