Mislata posa en marxa el programa d’inserció sociolaboral de la Diputació