Ivan Martí participa en l’obertura de la Jornada Big Data de Càmera València