La Diputació ofereix formació al personal dels ens locals sobre Contractació del Sector Públic