Les diputacions defensen la responsabilitat dels municipis i demanen reinvertir el superàvit