Divalterra realitza actuacions silvícoles en la Vallesa per a millorar la seua biodiversitat