El Magnànim i Cátedra redescobreixen l’obra poètica d’Ausiàs March amb una edició valencià-castellà i traduccions en prosa