Josep Bort: «Cap estratègia front al canvi climàtic tindrà èxit sense la implicació i el lideratge de les entitats locals»