Maria Josep Amigó: «Tots els municipis han vist incrementades les inversions de la Diputació, independentment del seu color polític»