Rodríguez destaca els plans d'inversions sostenibles de la Diputació com a exemple d'ús eficient del superàvit de les administracions