Així s’ha transformat la plaça de bous en 5 dies per a acollir la Davis