La Yesa disposarà d'un secretari-interventor amb ajuda de la Diputació