Isabel García celebra les iniciatives empresarials que potencien la presència de la dona en l’esport