La Diputació destina 1,5 milions del superàvit a assistència i ajuda social per a municipis de menys de 10.000 habitants