Policies i fiscals denuncien la falta de formació feminista com a obstacle en la seua labor professional