Més de 1.600 estudiants comencen les seues pràctiques formatives en els ajuntaments amb La Dipu et Beca