Divalterra aprova per unanimitat el nou Consell que pilotarà el futur de l’empresa