Un bobal exclusiu amb nom de dona en la lluita contra el patriarcat rural