El Feminari enforteix la lluita contra les noves amenaces del feminisme