La Diputació ofereix a més de 5.700 empleats públics formació sobre legislació, tecnologia i valencià