Els arqueòlegs troben les primeres restes en la fossa 115 de Paterna