Les brigades forestals de la Diputació condicionen un tallafocs de 27 hectàrees a Domeño Viejo