Bolomor es reivindica com a tresor prehistòric europeu en el 30 aniversari de les excavacions