La Diputació presenta l'Informe Global de la Dona en el Turisme i el documental ‘La ruta olvidada’