Més de 200 majors recorren el llit del riu Túria per a promoure l'envelliment actiu